Obvestilo o subvenciji za fasade 2020

Obveščamo občane, da odstavki 219-224, 1. člena Zakona št. 160 z dne 27. 12. 2019 (Zakon o državnem proračunu) uvajajo Subvencijo za fasade.
Olajšava zajema odbitek davka, ki se razdeli v 10 letnih obrokih, pri čemer je enaka 90 % izdatkov, nastalih v letu 2020 za čiščenje in barvanje fasad, namenjeno prenovi ali restavriranju bodisi privatnih bivališč kot večstanovanjskih hiš, ki se nahajajo v homogenih območjih A in B, kot določa 2. člen MU št. 1444 z dne 2. aprila 1968. So dovoljeni posegi na neprozornih fasadah, balkonih ali na okrasih in frizih, ne pa na glaziranju.
Olajšava je namenjena tudi obnovi fasade, ki se ne omejuje na zunanje čiščenje ali barvanje, ampak vključuje tudi ukrepe, ki imajo toplotni učinek ali vplivajo na več kot 10 % mavca celotne bruto površine stavbe, za katere je treba upoštevati zahteve MU z dne 26. junija 2015 in glede termične prepustnosti, pa pa zahtevane parametre iz tabele 2 iz MU z dne 26. januarja 2010.
Povezana na spletno stran Agencije za javne prihodke (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate) za dodatna pojasnila do izdaje posebnega davčnega vodnika o tej zadevi.

 

Celovita ureditev na področju varovanja tal in uporabe vodnega okolja - deželni zakon št. 11 z dne 29. aprila 2015

Nove določbe za uporabo načela vodne invariance iz črke k) prvega odstavka 14. člena deželnega zakona št. 11 z dne 29. aprila 2015 (Celovita ureditev na področju varovanja tal in uporabe vodnega okolja).

Ob upoštevanju uveljavitve zgoraj omenjene Uredbe, je na voljo vzorec izjave, ki ga priložite gradbenemu načrtu, za prejem potrdila in morebitnega pooblastila.

 Glej prilogo

 

19. člen DZ 1/2016 Podpora najemnini. Pravilnik za lastnike in za Občine. Obvestilo

Z Uredbo predsednika dežele št. 087/Preds. z dne 27. marca 2018, je bil sprejet "Izvedbeni pravilnik za urejanje spodbud zasebnim subjektom, ki dajo bivališča na razpolago ogroženim osebam, in Občinam, ki za te pobude zmanjšajo obdavčitev iz 19. člena Deželnega zakona št. 1, z dne 19. februarja 2016.

Priloga 1

Priloga 2