Chittaro Renato

Rojen 3.3.1958 v Gorici

Obcinski svetnik iz državljanske liste Insieme per Ronchi

Nadomešca svetnika Martinellija Gianpaola, po njegovem odstopu 27.2.2018 kot odbornik.

Akt o imenovanju: Sklep obcinskega sveta št.2 7.3.2018

Tel.: Cell. 334-6758458

E-pošta: chittaro58@gmail.com

Volilna lista Glasovi
Lista Civica Insieme per Ronchi 28

Prisotnosti v občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2018 7  
2019 8 2
2020 7  
2021 4  

Amandmaji, svetniška vprašanja in interpelacije, pobude, resolucije in dnevni redi