Pravilnik za avdiovizualno snemanje

S Sklepom občinskega sveta št. 18 z dne 14. 6. 2017 je sprejet Pravilnik za avdiovizualno snemanje in razširjanje posnetkov zasedanja občinskega sveta.

Tukaj PDF Obrazec in DOC Obrazec za dovoljenje za snemanje občinskega sveta.

On line posnetki zasedanja občinskega sveta

Dostop do vsebine tukaj