Župan: Livio Vecchiet

Rojen 26.2.1957 v Winterthuru (CH)

Bil je izvoljen za župana Občine Ronke 25.10.2016 s podporo političnih strank Insieme per Ronchi, Cittadini contro la fusione in Amici per Ronchi.

Župan je organ, pristojen za upravo občine. Je vodja uprave in predstavnik občine.

Pristojen je za institucionalne zadeve (za občinski svet, občinski odbor, mestne vladne organe, red in varnost, vojaške oblasti, visoko birokracijo, občinskega tajnika, ceremonial, vsak vidik politične in visoko administrativne odgovornosti), javna dela, prostorsko načrtovanje in urbanistiko, pobratenje in odnose s pobratenima občinama, odnose z družbami; socialne storitve; stanovanjsko politiko; zastopanje v Socialno-zdravstveni skupščini, v Soškem konzorciju za integrirane storitve (CISI) in v komisijah, ki so odgovorne za svoja interesna področja.


Za sestanek z županom se mora javnost obrniti na urad Tajništvo – Osebje – Institucionalni organi:
tel. 0481 – 477219;  0481 – 477257;  0481 – 477267
e-pošta: sindaco@comuneronchi.it

Za zadeve interesnega področja Urada za urbanizem in prostorsko načrtovanje je župan dostopen za javnost ob sredah zjutraj (indikativno od 10.00 do 12.00) po predhodnem dogovoru z Uradom za urbanizem: 0481- 477245.

Tel.: 338-1343295     -      e-pošta: liviovecchiet@libero.it

Prisotnosti v občinskem svetu

Leto Prisoten Odsoten
2016 3  
2017 8  
2018 7  
2019 10