Župan: Livio Vecchiet

Rojen 26. februarja 1957 v Winterthuru, Švica.

Izvoljen za župana Občine Ronke 25. 10. 2016 s podporo političnih list Insieme per Ronchi - Skupaj za Ronke, Cittadini contro la fusione - Občani proti združitvi in Amici per Ronchi - Prijatelji za Ronke.

Župan je organ, ki vodi in zastopa občinsko upravo.

Odgovoren je za Institucionalne zadeve (občinski svet, občinski odbor, vladne organe in lokalne oblasti, red in varnost, vojaške organe, visoko birokracijo, tajnika občine, obrede, vse vidike političnih in visokih upravnih pristojnosti), med institucionalno sodelovanje in odnosi s pobratenima mastoma, javne investicije in vzdrževanje, prostorske in urbanistične ureditve, odnose z družbami v delni javni lasti;  predstavništvo v socialno-zdravstveni skupščini in v komisijah, ki so odgovorna za svoja interesna področja.

Za sestanek z županom se obrnite na urade sekretariata, strokovne službe ali institucionalnih organov: tel. 0481/477219, 0481/477257 ali 0481/477267, e-pošta sindaco@comuneronchi.it

Kar zadeva urbanizma in prostorsko načrtovanje, je župan na voljo za sestanek v sredo zjutraj (okvirno od 10. do 12.) po predhodnem dogovoru z Uradom za urbanizem na številki 0481- 477245.

št. mobilnega telefona 338-1343295 - E-pošta liviovecchiet@libero.it


Za sestanek z županom se mora javnost obrniti na urad Tajništvo – Osebje – Institucionalni organi:
tel. 0481 – 477219;  0481 – 477257;  0481 – 477267
e-pošta: sindaco@comuneronchi.it

Za zadeve interesnega področja Urada za urbanizem in prostorsko načrtovanje je župan dostopen za javnost ob sredah zjutraj (indikativno od 10.00 do 12.00) po predhodnem dogovoru z Uradom za urbanizem: 0481- 477245.

Tel.: 338-1343295     -      e-pošta: liviovecchiet@libero.it

Prisotnosti v občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2016 3  
2017 8  
2018 7  
2019 10  
2020 5