Ciesco Edi

Rojen 17.7.1957 v Ronkah

Obcinski svetnik iz državljanske liste Insieme per Ronchi.

Nadomešca svetnika Maura Benvenuta po njegovem odstopu kot odbornik.

Akt o imenovanju:   Sklep obcinskega sveta št.36 14.12.2016.

Z opombo prot. 0007501 dd.4.4.2022  Edi Ciesco, izvoljen z državljanske liste "Insieme per Ronchi", sporoča željo, da bi se ločil od svetniške skupine, v katero je bil izvoljen.

Volilna lista Glasovi  
Lista Civica Insieme per Ronchi 48  

Prisotnosti v občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2016 1  
2017 7 1
2018 6 1
2019 7 3
2020 6 1
2021 7  
2022 1  

Amandmaji, svetniška vprašanja in interpelacije, pobude, resolucije in dnevni redi