Cumin Savio

Rojen 9.6.1962 v Gorici

Obcinski svetnik iz liste Partito Democratico (Demokraticna stranka)

Akt o imenovanju: porocilo predsednikov volilne sekcije 26.10.2016 – tukaj povezava.

E-pošta: saviocumin@yahoo.it 

Volilna lista Glasovi
Partito Democratico 103

Prisotnosti v občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2016 3  
2017 8  
2018 7  
2019 10  
2020 5  

Amandmaji, svetniška vprašanja in interpelacije, pobude, resolucije in dnevni redi