Bragato Sara

Rojena 20.5.1973 v Tržiču.

Občinska svetnica iz volilne liste Partito Democratico (Demokratične stranke)

Akt o imenovanju: poročilo predsednikov volilne sekcije 26.10.2016 – tukaj povezava

 

Volilna lista Glasovi
Partito Democratico 122

Prisotnosti v Občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2016 3  
2017 7 1
2018 7  
2019 9 1
2020 4 3
2021 4  

Amandmaji, svetniška vprašanja in interpelacije, pobude, resolucije in dnevni redi