Macorini Antonio

Rojen 8.7.1986 v Trstu

Obcinski svetnik iz volilne liste Cittadini contro la fusione.

Akt o imenovanju: porocilo predsednikov volilne sekcije 26.10.2016 – tukaj povezava.

Volilna lista Glasovi
Cittadini contro la fusione 42

Prisotnosti v občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2016 3  
2017 8  
2018 6 1
2019 7 3
2020 5 2
2021 3 1

Amandmaji, svetniška vprašanja in interpelacije, pobude, resolucije in dnevni redi