Furlan Giancarlo

Rojen 4.5.1957 v Tržicu (GO)

Obcinski svetnik iz državljanske liste  Insieme per Ronchi

Akt o imenovanju: porocilo predsednikov volilne sekcije 26.10.2016 – tukaj povezava.

E-pošta: giancafurlan@gmail.com    overjena elektronska pošta: giancarlofurlan@geopec.it

Volilna lista Glasovi
Lista Civica Insieme per Ronchi 57

Prisotnosti v občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2016 3  
2017 8  
2018 7  
2019 10  
2020 7  
2021 4  

Amandmaji, svetniška vprašanja in interpelacije, pobude, resolucije in dnevni redi