Battistella Bersa Erika

Občinska svetnica iz Državljanske liste Insieme per Ronchi

Akt o imenovanju: poročilo predsednikov volilne sekcije 26.10.2016 – tukaj povezava.

Z županovo odločbo z dne 2. 3. 2020 je bila pooblaščena -  tukaj povezava.

Volilna lista Glasovi
Lista Civica Insieme per Ronchi 64

Prisotnosti v Občinskem svetu

Leto Prisotnost Odsotnost
2016 3  
2017 8  
2018 7  
2019 10  
2020 4  

Amandmaji, svetniška vprašanja in interpelacije, pobude, resolucije in dnevni redi