VZPOSTAVITEV ČEZMEJNEGA GEOPARKA NA OBMOČJU MATIČNEGA KRASA

Deželna odbornica za okolje in energijo Sara Vito je v skladu s 6. členom memoranduma o soglasju za VZPOSTAVITEV GEOPARKA NA OBMOČJU MATIČNEGA KRASA (ki ga je podpisalo 12 občin matičnega italijanskega Krasa 14. septembra 2017), 23. aprila 2018, z županom Občine Sežana Davorinom Terčonom (v vlogi zastopnika kraških slovenskih Občin) podpisala sporazum za VZPOSTAVITEV ČEZMEJNEGA GEOPARKA NA OBMOČJU MATIČNEGA KRASA.

Sporazum za vzpostavitev Geoparka