Decentralizirano katastrsko okence

V sodelovanju z goriškimi občinskimi uradi in davčno upravo smo na občini Ronke omogočili dostop do preveritve nepremičnin in ogled zemljiške knjige. Pri uradu za premoženje je mogoče pridobiti katastrske podatke in tlorise, tako za profesionalno kot zasebno uporabo občanov za davčne, finančne ali tehnične namene. Katastrske storitve v Ronkah so po zaprtju decentraliziranega okenca v Tržiču še posebej koristne, ker zagotavljajo neprekinjenost na lokalni ravni, ne da bi bilo potrebno odhajanje v Gorico. Storitev lahko uporabljajo tudi občani drugih občin. Preko informacijskega sistema Agencije za javne prihodke je omogočena preveritev nepremičnin in dostop do zemljiške knjige za celotno italijansko ozemlje, z uporabo posebnih katastrskih davkov, ki jih določa veljavna zakonodaja. Trenutno je omogočen dostop do storitev po naslednjem urniku:

URNIK: v torek in četrtek od 9.30 do 11.30, v sredo od 16.30 do 17.30 (zaprto v ponedeljek in petek).

Omogočanje dostopa do katastrskih storitev je bilo, kljub negotovim in težkim časom, močno zaželeno in podprto s strani uprave in občinskih uradov, saj si želi javna uprava, preko različnih oblik komuniciranja in pobud, se približati občanom.

 

Trasferimento temporaneo

L’Ufficio Visure Catastali viene trasferito presso l’Ufficio Istruzione (marzo 2020).

Accesso ai servizi catastali dal 18 al 14 giugno 2020 (Emergenza COVID-19)

Nel periodo dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020 le richieste di atti catastali potranno essere presentate solo per urgenze da motivare.

Il cittadino dovrà presentare la richiesta via posta elettronica all’indirizzo: patrimonio@comuneronchi.it scaricando qui il modulo di richiesta.

Alla domanda fatta sul modulo scaricato, sotto firmata dall’interessato, deve essere allegata la scansione (o foto) di un documento d’identità (es.: carta d’identità – patente – passaporto – ecc.) del richiedente (altrimenti la domanda non potrà essere accolta) e, nell’e-mail di trasmissione della stessa al ufficio patrimonio, dovrà essere dettagliatamente motivata l’urgenza della richiesta (che sarà valutata dell’ufficio e che naturalmente non potrà riguardare adempimenti già prorogati per legge sempre in merito all’emergenza in essere Covid 19).

Le domande fatte per beni di cui il richiedente  è proprietario/usufruttario/ecc., anche in quota, non comportano spese (salvo particolari eccezioni).

Per quanto riguarda le domande fatte per proprietà di altri soggetti, che sono a pagamento, si specifica che possono essere rilasciate solo le visure catastali e non le planimetrie (neanche con delega). Per i casi ammessi di visure c/o terzi, il modulo va compilato con i dati del richiedente facendo attenzione ad inserire tutti i dati richiesti per permettere l’evasione della richiesta.

Per informazioni:  0481 477248