Enotni občinski davek: TASI - TARI - IMU

Zakon o stabilnosti je 1. januarja 2014 (639. odstavek, 1. člena, Zakona št. 147, z dne 27. decembra 2013) ustanovil Enotni občinski davek (IUC), ki ga sestavljajo davek IMU, premoženjske narave, ki ga dolgujejo lastniki stavb in davki za storitve, ki sta pristojbina za splošne občinske storitve (TASI), ki ga krijeta lastnik in uporabnik nepremičnine in pristojbina za ravnanje z odpadki (TARI), namenjen financiranju stroškov zbiranja in odlaganja odpadkov, ki bremenijo uporabnika.

Sprejetje pravilnika IUC

Sprejetje pravilnika za ureditev enotnega občinskega davka (IUC), vključno z opredelitvijo davčne stopnje davka IMU.-

Pravilnik enotnega občinskega davka (IUC), veljaven od 1. 1. 2017

Pravilnik veljaven od 1. 1. 2017, kot je bil spremenjen s Sklepom občinskega sveta št. 8, z dne 29. 3. 2017 .

 

 

Pristojbina TARI Občine Ronke - Gospodinjstva

Namen pristojbine TARI je financiranje stroškov zbiranja in odlaganja odpadkov, za katere trenutna zakonodaja predvideva 100-odstotno pokritje.
TARI plača vsak, ki poseduje prostore ali nepokrite površine, na katerih je verjetno, da nastanejo odpadki. Pravilna formula za izračun zahteva, da se spremenljivi delež uporablja samo enkrat za vsako bivališče, vključno s pritiklinami.
Občina Ronke je že z uvedbo pristojbine TIA (leta 2003) sledila porabi določb in pravil iz UPR št. 158/1999 in njegovih prilog, tako da je za gospodinjstva uporabila koeficiente Ka in Kb, kot je določeno v prilogah k navedeni uredbi in v okviru najnižjih in največjih razponov, določenih za občine „SEVERA“ z več kot 5.000 prebivalci.
Za gospodinjstva ni ločenega izračuna za pritikline. Pravilen izračun združuje garaže, kleti in podstrešja v bivališču/stanovanju, brez nadomestne obravnave.
Ministrstvo za ekonomijo in finance je podalo podrobnejšo obrazložitev z okrožnico št. 1/DF, z dne 20. novembra 2017.