Elektronska osebna izkaznica

Od 27. novembra 2017, urad za register prebivalstva občine Ronke izdaja novo elektronsko osebno izkaznico.
Storitev je na voljo samo s predhodnim dogovorom. Zahtevek  lahko vložite osebno pri okencu urada ali po telefonu na št. 0481 477230, od ponedeljka do petka, od 9.30 do 11.30, ob sredah tudi popoldne od 16.30 do 18.30.Elektronska osebna izkaznica je osebni identifikacijski dokument.  To je pametna kartica z naprednimi varnostnimi elementi in vsebuje biometrične podatke občana, kot so prstni odtisi (z izjemo otrok) in za odrasle, možnost navedbe pripravljenosti na darovanje organov.
Uporablja se lahko za zahtevo digitalne identitete pri javnem sistemu SPID in z aktiviranjem PIN gesla omogoči dostop do spletnih storitev.
Elektronska izkaznica ni izdana takoj ob vložitvi zahtevka.  Za izdajo elektronskih osebnih izkaznic je zadolžen Inštitut državne tiskarne in kovnice.
Elektronska osebna izkaznica bo dostavljena na naslov, ki ga navede vlagatelj, v roku 6 dni od vložitve zahtevka.
Veljavnost nove elektronske osebne izkaznice se razlikuje glede na starost imetnika:
- 3 leta za otroke, mlajše od 3 let
- 5 let za otroke, stare od 3 do 18 let
- 10 let za polnoletne osebe
Cena izdaje nove elektronske osebne izkaznice je 22,21 evrov (poštnina je vključena), oziroma 27,37 evrov, če se prejšnji dokument izgubi.
Za otroke, mlajše od 18 let, je potrebna prisotnost mladoletnika in obeh staršev. V primeru odsotnosti enega od staršev, mora imeti starš, ki spremlja otroka, soglasje odsotnega starša. Pri prvi izdaji osebne izkaznice mladoletnika je obvezna prisotnost obeh staršev.

Tukaj obrazec za soglasje staršev za mladoletne otroke.

Za obnovo osebne izkaznice lahko zaprosite največ 180 dni pred zapadlostjo.
Za izdajo osebne izkaznice so potrebni:
- novejša fotografija v primerni velikosti za kartico, glava ne sme biti nagnjena ali pokrita in ne na termo aktivnem papirju
- pretekla ali obrabljena osebna izkaznica
- naznanilo policiji v primeru kraje ali izgube osebne izkaznice
Tuji državljani s stalnim prebivališčem na območju občine, imajo pravico do osebne izkaznice, ki je veljavna samo v Italiji.
Osebe z mladoletnimi otroki morajo dokazati soglasje staršev otroka, za uporabo osebne izkaznice za potovanje v tujino.

Potni list

Potni list je dokument, ki ga potrebujemo za obisk držav priznanih s strani italijanske vlade. Izda ga neposredno kvestura oziroma podaljša veljavnost potnega lista italijanskim državljanom vseh starosti. Druga faza Projekta elektronskega potnega lista predvideva odvzem prstnih odtisov in podpisa imetnika potnega lista. Osebe, ki bodo želele naročiti potni list, bodo to morale storiti osebno na uradu za potne liste na kvesturi v Gorici. 

Več informacij in obrazci so na voljo na spletni strani: http://www.poliziadistato.it/articolo/view/10301/