Občinska Knjižnica

Občinsko knjižnico »Sandro Pertini« v Ronkah so otvorili 26. januarja 1991 v stavbi s konca 18. stoletja pri Mestni hiši, na naslovu Androna Palmada 1.
Njena knjižno in dokumentarno premoženje šteje več kot 98.000 knjig, nameščenih na treh nadstropjih, in razdeljenih v oddelke, ki so prosto in samostojno dostopne uporabnikom.

Storitev je na voljo za celotno prebivalstvo; članstvo in izposoja sta brezplačni.
Rok izposoje knjig je 30 dni z možnostjo podaljšanja, multimedijskega gradiva pa 10 dni.  Podaljšanje je možno, če izposojenega gradiva niso rezervirali drugi uporabniki.
Pregled celotnega knjižničnega kataloga, vključno z vsemi knjižnicami, ki so prisotne v pokrajinskem knjižničnem sistemu, je možen na spletni strani OPAC (Online Public Access Catalog). Z geslom, ki ga zahtevate pri osebju knjižnice, lahko rezervirate gradivo in preverite seznam izposojenega gradiva.
S pomočjo Tržiškega kulturnega konzorcija, poleg pokrajinske medknjižnične izposoje zagotavlja knjižnica »Sandro Pertini« tudi medknjižnično izposojo na državni ravni.

Posebej so vredni omembe:
- oddelek v slovenskem jeziku, ki šteje več kot 5.000 knjig, na razpolago slovenski jezikovni manjšini prisotni na tem območju in predstavlja pomembno oporno točko za dijake, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom;
- multimedijski oddelek, ki šteje preko 7.000 DVD-jev in CD-jev za otroke in odrasle;
-oddelek za umetnost, s katerim se knjižnica prizadeva za pospeševanje pristopa z vizualno umetnostjo. Oddelek je najbogatejši med vsemi knjižnicami sistema.  Poleg zgodovinskih knjig vsebuje knjižnica še kataloge, široko paleto monografij o najpomembnejših umetnikih in obsežno izbiro knjig o uporabnih umetnostih.

V knjižnici deluje jezikovno okence za slovenski jezik.
Uporabniki lahko v knjižnici berejo časopisa Il Piccolo in Primorski Dnevnik. 

 

Več o knjižnici...

V prostorih knjižnice se lahko uporabniki brezplačno poslužujejo dveh računalnikov in interneta, ki nudi Dežela FJK prek storitve PASI.
Knjižnica vsako leto organizira sklope kulturnih prireditev »Primavera in arte«, »Incontri d'Estate in Biblioteca«, »Autunno da sfogliare... e da ascoltare«, »Noi e la Storia« in številne druge pobude.
Knjižnica ponuja tudi bralna srečanja namenjena otrokom vseh starosti, v italijanskem in slovenskem jeziku, za spodbujanje ljubezni do branja in spoznavanja.  Vzpostavljen je tesen odnos s šolami in vrtci iz okolice, katerim so namenjene bralne ure in izposoja knjig med urami pouka.
Knjižnica ponuja storitev MLOL (MediaLibraryOn Line) za izposojo e-knjig.