Pobratenja

Vodja: Daniela Vittori

Tel. št.:0481477212

Faks: 0481477231

Pristojnosti

Prirejanje dogodkov s tujima pobratenima mestoma, organizacija bivanja gostov in izmenjave za mlade.

Zgodovina pobratenja

Pristojni občinski odbornik

# Livio Vecchiet