Urad za pogodbe

Odgovorna oseba urada: Franca Manià 

Uslužbenke:

Antonella Miani    - Telefon 0481-477239 - Elektronska pošta ufficio.contratti@comuneronchi.it

Pettinato Doretta - Telefon 0481-477262 - Elektronska pošta doretta.pettinato@comuneronchi.it

Faks št. 0481 477231

 

Uradne ure: po dogovoru

Pristojnosti

  1. Na prošnjo ostalih uradov pripravlja pogodbe, v katerih občina nastopa kot  pogodbena stranka.
  2. Priskrbi akte in dokumente, potrebne za sklenitev pogodb.
  3. Skrbi za izpolnjevanje obveznosti, povezanih s sklenitvijo pogodb (plačilo pristojbin, registracija, pričetek veljavnosti itd.); v primeru pogodb z večletnim trajanjem, ki jih je potrebno ob izteku leta ponovno registrirati, skrbi za izpolnitev te obveznosti.
  4. Skrbi za vzdrževanje in izpolnjevanje obveznosti, izhajajočih iz pogodb.

Pooblaščeni odbornik

Paola Conte