Urad za razpise in pogodbe

Vodja: Franca Manià

Osebje:

Urad za razpise

Doretta Pettinato - Telefon 0481 477164 - E-pošta: doretta.pettinato@comuneronchi.it

Lucia Rassu - Telefono 0481 477165 -  Posta elettronica: lucia.rassu@comuneronchi.it

Urad za pogodbe

Antonella Miani - Telefon 0481 477239 - E-pošta: ufficio.contratti@comuneronchi.it

Faks: 0481 477231

Urnik: po dogovoru

Pristojnosti urada za pogodbe

1. Na zahtevo drugih uradov pripravlja vse pogodbe, v katerih je občina pogodbenica;
2. Pridobi vse akte in dokumente, potrebne za sklepanje pogodb;
3. Skrbi za obveznosti, ki izhajajo iz same pogodbe (plačilo pristojbin, registracija, začetek veljavnosti itd.) in skrbi za ponovno prijavo večletnih pogodb po izteku prvega leta;
4. Skrbi za vzdrževanje in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb.

Pristojni občinski odbornik

Paola Conte