SEKTORSKI NAČRT VELIKE PRODAJNE STRUKTURE

Prilagoditev Sektorskega načrta trgovine za dodelitev velikih prodajnih struktur (iz drugega odstavka, 15. člena DZ 29/2005) pravilom, ki jih je uvedel DZ 15/2012 in DZ 26/2012.

Sprejet s sklep občinskega Sveta št. 33, z dne 11. 12. 2014

 

SEKTORSKI NAČRT SREDNJE PRODAJNE STRUKTURE

Prilagoditev meril za izdajo dovoljenja za Večje Srednje prodajne strukture (v skladu s četrtim odstavkom 12. člena DZ 29/2005), praviilom, ki jih je uvedel DZ 15/2012 in DZ 26/2012.

Potrjen s sklepom občinskega Sveta št. 25, z dne 18.12.2013.