Enotno okence za gospodarske dejavnosti (SUAP) - Trgovina

Vodja:

dr. Paola Trinco         Telefon: 0481 477193

Osebje:

Andrea Di Matteo      Telefon: 0481 477275

Luca Stopar               Telefon: 0481 477251

Sergio Bandini          Telefono: 0481 477214 (samo v ponedeljek zjutraj, torek in četrtek)

Faks: 0481 779200

E-pošta: commercio@comuneronchi.it         suap@comuneronchi.it

CEP:  comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Pristojni občinski odbornik za gospodarske dejavnosti

Livio Vecchiet

 

SOS Dogodki FJK: res »enotno« okence

V FJK prvo Okence SOS Dogodki v Italiji, ki jo upravlja Deželna komisija Pro Loco

 

Enotno okence za gospodarske dejavnosti (SUAP)

 

Vstopi

Pristojnosti

DOBRODOŠLI v Enotno Okence za Gospodarske Dejavnosti Občine Ronke, virtualni prostor, kjer Občina stopi v stik z občani, podjetji in strokovnjaki ter ponuja zanesljive odgovore in storitve.
63. člen Zakonika za digitalno upravo določa, da morajo od 1. januarja 2014, uprave zagotoviti vse storitve izključno v telematski obliki.
To pravico lahko uveljavite preko portala EOGD, kjer lahko na enem mestu računalniško pošiljate vloge za vzpostavitev, zagon in opravljanje proizvodnih in storitvenih dejavnosti, na deželnem ozemlju, v skladu s 5. in 8. Členoma Direktiva Direktive 2006/123/ES.
Portal Dežele FJK, ki je na voljo posameznim občinam, je vzpostavilo tehnološko partnersko podjetje INSIEL S.P.A. in ponuja standardizirane deželne obrazce.
Okence Občine Ronke, imenovano EOGD MTU2 Kras Soča Jadran, potom portala EOGD v MREŽI (SUAP in RETE) deluje kot vmesnik za naslednje občine Medobčinske teritorialne unije Kras Soča Jadran: Štarancan, San Canzian d’Isonzo, Doberdob in Zagraj.
S pomočjo Enotnega okenca je mogoče združiti v enem samem postopku prenos datotek med uradi javne uprave.
Enotno okence ima tudi funkcijo usklajevanja nadzora v zvezi s pristojnostmi izvajanja gospodarskih dejavnosti, zagotavljanja in pridobivanja vseh podatkov, potrebnih za nadzor od pristojnih organov.
Enotno okence za gospodarske dejavnosti vključuje vse postopke, ki jih določa zakonodaja

 

Postopki za oddajo priporočil, sporočil in vprašanj v zvezi z izvajanjem gospodarskih dejavnosti in zagotavljanjem storitev

Da bi omogočili računalniško pošiljanje vlog za vzpostavitev, zagon in opravljanje proizvodnih in storitvenih dejavnosti, je Enotno okence občine Ronke pristopilo k deželnemu portalu spletnega enotnega okenca za gospodarske dejavnosti “SUAP IN RETE”, ki ga je vzpostavilo tehnološko partnersko podjetje INSIEL S.P.A. deželne uprave. Na portalu so objavljene informacije v zvezi s pogoji in zahtevami za opravljanje določene dejavnosti, potrebni obrazci in dokazila za posamezne postopke.

 

Za informacije:

EOKD Občine Ronke - Trg Unità, št. 1 - tel. 0481 477251  in 0481 477275

E-pošta: commercio@comuneronchi.it
CEP:  comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Uradne ure:
od ponedeljka do petka od 9.30 do 11.30, v sredo tudi popoldne od 16.30 do 18.00

 

Za tehnično pomoč v zvezi s postopkom prijave in IT identifikacije:

Tel. št.:800 098 788

Klic z mobilnega telefona ali iz tujine na številko 040 0649013, strošek klica nosi uporabnik glede na tarife mobilnega operaterja

E-pošta: loginfvg@regione.fvg.it

 

Za pomoč pri izpolnjevanju:

Tel. št.:800 098 788

Klic z mobilnega telefona ali iz tujine na številko 040 0649013, strošek klica nosi uporabnik glede na tarife mobilnega operaterja

E-pošta: assistenza.gest.doc@insiel.it

 

Za reševanje težav v zvezi z uporabo obrazcev in izbiro procesov na portalu EOGD v MREŽI:

Deželne Tehnična Ekipa:  gruppo.tecnico.suap@regione.fvg.it

 

Za reševanje težav v zvezi z izpolnjevanje vlog v razdelku ZAGON IN UPRAVLJANJE DEJAVNOSTI:

Monica Feletig tel. št. 0432 555597  monica.feletig@regione.fvg.it

 

Za reševanje težav v zvezi z izpolnjevanje vlog v razdelku GRADNJA in Enotnega okoljskega dovoljenja (EOD):

Giovanna Paola Carano tel. št. 0432 555315 giovanna.carano@regione.fvg.it

 

KORISTNE INFORMACIJE

Potrebna sredstva

1) Mesto z internetno povezavo
2) Pisarniški paket za izpolnjevanje obrazcev, ki ga lahko brezplačno prenesete s spleta
3) Adobe Reader, ki ga lahko prenesete s spletne strani: http://get.adobe.com/it/reader/
4) Račun Certificirane elektronske pošte (CEP)
5) Državna ali deželna storitvena e-izkaznica (Carta Nazionale o Regionale dei Servizi CNS/CRS) ali kakršen koli nosilec (pametna kartica ali poslovni ključ) s potrdilom o avtentičnosti
6) Programska oprema, ki omogoča vnesti in preveriti digitalni podpis (npr. Infocertov Dike)

Izredni pooblaščenec

Osebek, ki nima digitalnega podpisa, lahko izbere izrednega pooblaščenca, ki ima digitalni podpis in bo uraden predstavnik.

Identifikacija

Z dostopom do funkcije Login.FVG, mora biti določena identifikacija uporabnika med načinoma STANDARD ali NAPREDNO.

Izbira postopka in izpolnjevanje obrazcev

Ko izberete postopek, lahko izpolnite obrazec z dostopom na polje “Dodaj postopek svoji enotni vlogi” in izberete neobvezne priloge in izrednega pooblaščenca, če je to potrebno. V tej fazi je treba preveriti, kateri obrazci zahtevajo lastnoročen podpis enega izmed osebkov, ki so vključeni v postopku (npr. Zainteresirana stranka, pooblaščenec, odgovorna oseba itd.).

Digitalni podpis

Po dokončanem izpolnjevanju je treba vsak obrazec in prilogo prenesti iz sistema EOGD na svoj računalnik, jih digitalno podpisati in ponovno naložiti v sistem.

Razširjeni dokument

Sistem samodejno pridruži vse obrazce in priloge v vsebnik, imenovan “razširjeni dokument”. Tudi “razširjeni dokument je treba prenesti iz sistema na svoj računalnik in priložiti digitalni podpis

Pošiljanje dokumentacije

Razširjeni dokument, digitalno podpisan, ponovno naložite v sistem (upload) in je pripravljen za pošiljanje enotnemu okencu za gospodarske dejavnosti občine Ronke.

Samodejno potrdilo

Sistem EOGD v MREŽI samodejno izda potrdilo o predložitvi datoteke v EOGD Občine Ronke. Če se dokumentacija sklicuje na Potrjeno sporočilo o začetku delovanja, potrdilo velja za začetek dejavnosti z datumom in uro, ki sta v njem navedena.

Preverjanje enotnega okenca za gospodarske dejavnosti

Urad, ki je pristojen za prejem, uradno preveri dokumentacijo.  Namen tega preverjanja je prepoznati morebitno pomanjkanje informacij in/ali potrebne priloge, digitalnega podpisa in navedbe CEP naslova, ki ga podjetje prijavi kot elektronski službeni naslov.

Sprejem in posredovanje dokumentacije pristojnim uradom

V primeru, da se ob prvem preverjanju izkaže pozitiven izid, enotno okence za gospodarske dejavnosti pošlje dokumentacijo uradu, ki je odgovoren za predhodno preiskavo.

Sledljivost dokumentacije

Portal EOGD v MREŽI vam omogoča, da kadar koli preverite stanje oddane dokumentacije, z dostopom do zaklenjene vsebine preko  Login FVG.