Kultura in knjižnica

Vodja: Vittori Daniela
Telefon: 0481 477212

Osebje: Ada Fachin, Donatella Fumis, Eva Ricupero in Luigia Bonetti

Telefon urada (v pritličju): 0481 477266 - Ada Facchin

                                     0481 477280 - Eva Ricupero  

Telefon izposojevalnega pulta(prvo nadstropje): 0481 477205

E-pošta:  biblioteca@comuneronchi.it

Web: https://ronchicultura.it/

Služba za kulturo in knjižnico v slovenskem jeziku:  Veronika Mikulin

Odpiralni čas za javnost

                                                     ZJUTRAJ           POPOLDAN
PONEDELJEK, SREDA IN PETEK     9.30 - 12.00      15.30 - 19.00
TOREK                                            -----             15.30 - 19.00
ČETRTEK IN SOBOTA                    9,30 - 12,00           -----

Progetto "BiblioGO! La cultura è social-e"

Il progetto fa parte dell'iniziativa: Cultura del dono in Friuli Venezia Giulia 2021

Qui la  scheda con i dati essenziali del progetto

Pristojni občinski odbornik

Elena Cettul