Zgodovinski arhiv

Zgodovinski arhiv Občine Ronke hrani dokumente od leta 1918. Najmanj dokumentov je iz leta 1917, nič pa se ni ohranilo iz obdobja med drugo polovico devetnajstega stoletja in izbruhom prve svetovne vojne, ko so vojni dogodki vse uničili. Arhiv priča o vsej administrativni zgodovini dvajsetega stoletja te skupnosti; o gospodarskih spremembah, rasti prebivalstva, šolanju, urbanističnem razvoju teritorija Ronk, administrativnem upravljanju, ki se je v letih spreminjal, o pomembnih združenjih v teritoriju in o znatni družbeni komponenti, ki se pokaže tudi v petdeset let starem sporazumu o pobratenju z avstrijsko in s slovensko vasjo Wagno in Metliko. Zgodovinski arhiv je uredila in popisala Zadruga arhivistov in paleografov v Trstu leta 1989 in predstavlja zakladnico, ki ima nalogo vse te spomine ohraniti; nahaja se v prostorih Občine in za ogled morate pisno prošnjo oddati uradu Tajništvo za splošne zadeve in organizacijo.