Tajnik občine je Rita Candotto

TEL: 0481 - 477219 ali 0481 - 477257

FAKS: 0481 - 477231

Sprejema po predhodnem dogovoru

E-pošta: : segretario.comunale@comuneronchi.it