Eagle.fvg - Občinski splošni prostorski načrt

Eagle.fvg omogoča iskanje razpoložljivih informacij v virih podatkov, ki so dostopni v sistemu, njihovo posvetovanje in pregled podrobnosti.  To orodje omogoča razvijanje preiskav prostora in združitev informacij katastrske narave, podatkov GIS iz kataloga IRDAT - deželna infrastruktura okoljskih in teritorijskih podatkov - in drugih podatkov v lasti Dežele FJK.

V ta okvir spada tudi modul Splošnega prostorskega načrta, ki ohranja potencial že znanega instrumenta v novi in privlačnejši grafični obliki. Uporaba inovativnih, a enostavnih rešitev, omogoča uporabniku lažjo in učinkovitejšo povezljivost s podatki različne narave, kot na primer souporaba tehnične in tematske kartografije z različnimi zemljevidi in slikami s spleta.

Povezava na Občinski splošni prostorski načrt

POZOR: vsebine Regulacijskega načrta, ki so objavljene na tem spletnem mestu,so zgolj okvirne narave, ne pa uradne.
Občinska uprava je oproščena kakršne koli odgovornosti, ki izhaja iz informacij, ki so objavljene v spletnem urbanističnem orodju.
Potrdila in/ ali uradne informacije lahko zahtevate pri občinskem tehničnem uradu.