Urad za urbanizem

VODJA: geom. Claudia Altran

TELEFON: 0481-477216

E-POŠTA:urbanistica@comuneronchi.it

OSEBJE:

Upravna svetovalka: Paola Sgubin

TELEFON: 0481 477245

Uradne ure

Uradne ure po predhodnem telefonskem dogovoru na 0481-477245:

V sredo in petek od 9.30 do 11.30

in sredo od 16.30 do 18.00

Pristojnosti

  • Načrtovanje urbanega razvoja v občinskem ozemlju
  • Posodabljanje, urejanje in upravljanje Orodja občinskega urbanističnega načrtovanja in zadevnih sprememb, vključno s pripadajočimi postopki obravnave in potrditve (oblikovanje direktiv – cilji in strategije, sprejetje, pripombe – in potrditev) tudi s tem povezanimi akti in poročili (na primer Splošno geološko poročilo)
  • Posodabljanje, urejanje in upravljanje Urbanističnega področnega načrta in zadevnih sprememb, vključno s pripadajočimi postopki obravnave in potrditve (poenostavljeno, vendar ne na to omejeno: Načrt prometa, Načrt za določitev lokacij mobilne telefonije, Načrt območij hrupa)
  • Priprava in potrditev Izvedbenih načrtov javne pobude
  • Ugotovitveni postopek in potrditev Izvedbenih načrtov javne pobude
  • Drugi akti urbanističnega načrtovanja na občinski in nad občinski ravni, tudi področne, ki jih določa veljavna zakonodaja
  • Nadzor načrtov razdelitve območij
  • Izdaja urbanističnih namembnosti, ki zadevajo območja in zadevne zgradbe
  • Izdaja potrdil o skladnosti in mestne združljivosti posegov, ki jih izvajajo državne uprave, institucionalno pristojni organi, deželne in pokrajinske uprave ter njihovi formalni koncesionarji
  • Skrb za izvajanje okoljskih nalog (PVO, SPVP, pripadajoč  nadzor), povezanimi z načrtovalnimi akti v pristojnosti urada, če potrebno, s posvetom s tehnikom, ki je zaposlen v uradu za onesnaževanje okolja in odpadke.

Pristojni občinski odbornik

Livio Vecchiet

Sprejema v sredo zjutraj (okvirno od 10.00 do 12.00) po dogovoru z Uradom za urbanizem na št. 0841 477245