LIVIO VECCHIET – PODŽUPAN

Livio Vecchiet je pooblaščen za javna in vzdrževalna dela, kamor spadajo tudi šolska poslopja, vzdrževanje občinskih nepremičnin, vzdrževanje športnih objektov, prometna ureditev, vzdrževanje cest, cestna signalizacija, urbana oprema, javna razsvetljava;

za vzdrževanje in skrb za javne zelene površine; za pokopališča in pokopališke storitve; za pobratenja in stike s pobratenimi občinami.

Ima posebno pooblastilo za zastopanje in stike z družbami s soudeležbo občine in za sodelovanje v komisijah, ki zadevajo omenjena področja. Pogovor možen ob sredah med 17.00 in 18.00 uro, na podlagi predhodne najave, v prostorih Občinskega tehničnega urada (Ufficio Tecnico Comunale).

Za sestanek je potrebno poklicati na tel. št. 0481.477255 - 0481.477250

e-mail: manutenzioni@com-ronchi-dei-legionari.regione.fvg.it

e-mail: tecnico@com-ronchi-dei-legionari.regione.fvg.it