OBČINSKI ODBOR

Odbor je organ, ki sodeluje z županom pri opravljanju izvršnih funkcij.

Odbor imenuje župan.

Člane odbora izbere med svojimi zaupniki, za katere ni nujno, da so člani občinskega sveta ali člani političnih strank.

Občinski odbor sestavljajo župan in šest odbornikov.