Občinski svet je usmerjevalni in politično-upravni organ Občine.
Svet sestavlja 20 svetnikov, ki so z županom izvoljeni na splošnih neposrednih volitvah.
Svet sprejema temeljne občinske akte. To so: Statut, pravilniki, programi in projekti javnih objektov, letni in večletni proračuni, zaključni račun proračuna in prostorske ter urbanistične načrte.
Zasedanje občinskega sveta so odprta javnosti in občani imajo pravico do udeležbe.

Člani občinskega sveta od 25. oktobra 2016:

1) Baldo Giovanna

2) Conte Paola

3) Benvenuto Mauro

4) Martinelli Gianpaolo

5) Battistella Bersa Erika

6) Del Prete Giovanni

7) Furlan Giancarlo

8) Novelli Giulia

9) Cettul Elena

10) Macorini Antonio

11) Aiani Lucio

12) Garritani Antonio *

13) Degenhardt Giovanni

14) Casasola Lorena

15) Deiuri Denis

16) Masarà Enrico

17) Masotti Gianluca

18) Bragato Sara

19) Cumin Savio

20) Laurenti Monica

*Antonio GArritani je odstopil dne 9. 11. 2016. Nadomestil ga je Acampora Salvatore, prvi neizvoljeni iz liste Prijatelji za Ronke »Amici per Ronchi«

Dne 7. 12. 2016 so od funkcije svetnika odstopili odborniki Mauro Benvenuto, Paola Conte in Giovanna Baldo.

Na Občinskem svetu z dne 14. 12. 2016 so bili imenovani za svetnike:
1) Ciesco Edi                            D.C. 36
2) Troiano Alessandro               D.C. 37
3) Furlan Tazio                         D.C. 38

*** Dne 20. 3. 2017 je od funkcije Svetnice odstopila Odbornica Elena Cettul.

S Sklepom občinskega Sveta št. 4 z dne 29. 3. 2017 je bil imenovan za svetnika  Fabrizio  Bertini.

**** Dne 20. 3. 2017 je od funkcije Svetnice odstopila Giulia Novelli.

S Sklepom občinskega Sveta št. 1 z dne 7. 3. 2018 je bil imenovan za svetnika Maurizio Piani.

***** Dne 27. 2. 2018 je od funkcije svetnika odstopil Gianpaolo Martinelli. Imenovan je za odbornika.

S Sklepom občinskega Sveta št. 2 z dne 7. 3. 2018 je bil imenovan za svetnika Renato Chittaro.