Konferenca vodij svetniških skupin

Konferenca vodij svetniških skupin je stalni svetniški odbor.

Sestava stalnih svetniških odborov

Sestava štirih komisij občinskega sveta, predvidene v pravilniku občinskega sveta:

Pravilnik občinskega sveta določa sestavo štirih stalnih svetniških odborov:

1. stalni svetniški odbor: institucionalne zadeve, upravna organizacija, proračun in finančna sredstva, javne dajatve in kapitalski prihodki, družba v delni javni lasti;

2. stalni svetniški odbor: urbanizem, gospodarske in proizvodne dejavnosti, javne investicije in okolje;

3. stalni svetniški odbor: šport, turizem, rekreacijske dejavnosti, društva, kultura in varstvo zgodovinske in umetnostne dediščine;

4. stalni svetniški odbor: politika socialnega varstva, zdravje, izobraževanje in mladinska politika