Urad za spore

VODJA: Paola Trinco

TELEFON: 0481 477193

FAKS: 0481 477231

VODILNI SVETOVALEC: Marinella Barbiani

TELEFON: 0481 477260

FAKS: 0481 477231

E-POŠTA: affari.legali@comuneronchi.it

Pristojnosti

Urad sledi civilnim in upravnim postopkom. Ocenjuje o nastopu ali vzdrževanju pred sodiščem. Imenuje odvetnike za zastopanje občine.

Vodi omenjene prakse do sklepa.

Prav tako se neposredno ukvarja z rednimi transakcijami in vlogami dolžnikov v primeru stečaja.