Zbiranje trdnih komunalnih odpadkov

Zbiranje trdnih komunalnih odpadkov, upravljanje s centrom za ločeno zbiranje komunalnih in drugih odpadkov (bivši ekološki otok) v ulici Lavoro Artigiano, odvoz kosovnih odpadkov in trajnih dobrin z domov in določanje višine pristojbin  za čisto okolje, so v pristojnosti družbe Iris d.d. iz Gorice, ki ima svoje pisarniške prostore tudi v Ronkah, v ulici Cau de Mezo.

Od julija 2006 dalje je tudi v Ronkah, kot v drugih občinah Goriške pokrajine, v veljavi nov način ločenega zbiranja trdnih komunalnih odpadkov, imenovan  “od vrat do vrat”, ki se izvaja na način,  predviden v novem občinskem pravilniku za upravljanje z odpadki.

Uporabniki, ki se odločijo za domače odlagališče komposta, imajo pravico do olajšave pri plačilu pristojbin za čisto okolje. Pravico do olajšave je mogoče uveljaviti v prostorih Iris d.d. v Ronkah, na podlagi prošnje in prevzema kompleta za zbiranje organskih odpadkov.

Za morebitna pojasnila v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov se lahko uporabniki obrnejo na  Iris d.d.800 844 344.

Za odvoz kosovnih odpadkov in trajnih dobrin z doma, se je potrebno predhodno dogovoriti z Iris d.d., in sicer s klicom na brezplačno telefonsko številko

800 844 344

V neposredno pristojnost Urada za okoljsko problematiko (0481477249) pa spadajo naslednje storitve:

  • razdeljevanje kompletov za ločeno zbiranje plenic
  • razdeljevanje kompletov za ločeno zbiranje  injekcijskih igel in ostrih odpadkov
  • razdeljevanje zelenih vreč za zbiranje neločenih odpadkov občanom, ki so do njih upravičeni  

Z namenom olajšati občanom razumevanje novega načina ločenega zbiranja odpadkov je Iris izdal informativi material, med drugim zgibanko “Ločeno zbiranje odpadkov – način življenja” in “promemorijo odpadkov”.

 

Potrebne informacije za pravilno ločeno zbiranje odpadkov

Potrebne informacije za pravilno oddajo odpadkov:

Koledar za odvoz odpadkov lahko najdete na spletni strani podjetja ISONTINA AMBIENTE, če pod geslom “Calendario” izberite občino in naslov

Zbiranje ločenih odpadkov in recikliranje embalaže

Brošura za zbiranje ločenih odpadkov, to je embalaže iz papirja, lesa, stekla, plastike, jekla in aluminija, ki so jo uredili COMIECO, RILEGNO, COREVE, COREPLA, RICREA E CIAIL.

Nova pravila za pravilno oddajo nesortiranih komunalnih odpadkov (suhega preostanka)

Pravilnik podjetja ISA ISONTINA AMBIENTE:

 

Odprava plastičnih vrečk za nakupovanje

Obveščamo trgovce, da bo podvržen sankciji, kdor bo kljub prepovedi trgoval, prodajal, delil (tudi zastonj) nebiorazgradljive in neprimerne za kompostiranje plastične vrečke za enkratno uporabo, ki ne spoštujejo evroskega standarda EN 13432:2002 pri odvozu blaga.

Vsota kazni, določenih za kršitve omenjenega četrtega pododstavka 2. Člena zakonskega odloka z dne 25. Januar 2012, št.2 “Izredni in nujni ukrepi v okoljskih zadevah” znaša od 2.500 do 25.000 evrov. V primeru, da je kršitev prepovedi povezana z veliko količino vreč za odvoz ali, da gre za blago, vrednost katerega presega 20 odstotkov celotnega prihodka kršilca, se lahko znesek najvišjih možnih sankcij lahko do štirikrat pomnoži. Spodaj imate na razpolago:

Porazdelitev koledarja za zbiranje ločenih odpadkov

Obveščamo vas da se je začela porazdelitev po vseh domovih koledarjev za leto 2018, ki vsebujejo seznam dni odvoza za vsako območje in za vsake odpadke posebej.
Koledarji bodo dostavljeni v poštne nabiralnike stalnih prebivališč uporabnikov istočasno v vseh občinah, ki so se udeležile sistema “od vrat do vrat”, najkasneje do 28.02.2018. 

Za morebitne prošnje ali poročanja se lahko občan obrne na brezplačno telefonsko številko podjetja Isontina Ambiente: 800844344 od 8 do 20 in v soboto od 8 do 13.

Dostava vrečk za odpadke

Obveščamo, da okoljski upravnik Isa Isontina Ambiente dostavlja te dni (maj 2018) vsakemu uporabniku komplet za zbiranje ločenih odpadkov z vrečkami za vlažne organske odpadke, plastiko, plpočevinke in suhe preostanke.

V primeru nedostave morate je potrebno o tem obvestiti na brezplačni telefonski številki:

800 844 344 aktivni od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00 in v soboto zjutraj od 8.00 do 13.00

Link a: