Urad za podporo institucionalnim organom

Vodja:  Daniela Vittori

Telefon: 0481 477212
Faks: 0481 477231

Osebje:

Raffaella Forcella  tel. 0481  477257

Cecilia Juren         tel. 0481  477267

Faks:  0481  477231

E-pošta: sindaco@comuneronchi.it

E-pošta: segreteria@comuneronchi.it

Pristojnosti

 • upravne dejavnosti vezane na sekretariat Župana
 • pomoč občinskemu odboru in odbornikom
 • izvajanje slovesnosti
 • usklajevanje prireditev, ki jih organizira Občina, tudi v sodelovanju z lokalnimi društvi
 • skrb za stike z lokalnimi društvi (vključno z župnijami)
 • sprejem in obravnava vlog za dodelitev finančne podpore (zgoraj omenjenih društev)
 • priprava pokroviteljstva (ki se nanaša na prej omenjena združenja)
 • sklic občinskega odbora
 • sklic in pomoč na sejah občinskega sveta in na konferencah vodji svetniških skupin ter povračilo stroškov delodajalcem občinskih predstavnikov
 • oporna točka za občinske svetnike, tudi pri njihovih stikih z ostalimi uradi občinske strukture
 • upravljanje postopkov in objavljanje aktov občinskega odbora, občinskega sveta in odločb vodij služb
 • sprejem in registriranje svetniških pobud, interpelacij in vprašanj
 • posredovanje informacij splošnega značaja širši javnosti

Pristojni občinski odbornik

Livio Vecchiet