Vložišče, arhiv, občinski sli in telefonska centrala

Vodja: Daniela Vittori

Tel. št. 0481 477212

 

Osebje vložišča in arhiva:

Graziella Sepulcri - tel. št. 0481 477207

Silvia Vittor - tel. št. 0481 477206

Lucia Di Giorgio

faks  0481 477231

Osebje službe občinskih slov: 

Emanuela Tomasin  tel. št. 0481 477203

Osebje telefonske centrale:

Sara Peric           tel. št. 0481 477111

Lucia Di Giorgio  tel. št. 0481 477211

PRISTOJNOSTI

 • upravljanje z arhivirano pošto (opredeljevanje uradov in služb prejemnikov, registracija in razvrščanje pošte, kopije za posamezne urade), registracija izhodne pošte
 • takojšnja izdaja potrdil o prejemu dokumentacije dostavljena na okencu vložišča
 • urejanje elektronskega vložišča
 • posodobitev trenutnega arhiva sekretariata s klasifikacijo zadev za shranjevanje datotek, arhiviranje dokumentov in ugotovitveni postopek za morebitne zavrnitve, vložitev splošnih dokumentov po razdelitvi v kategorije in razrede
 • vodenje in upravljanje registra neprofitnih društev
 • vodenje registra prijav nesreč pri delu na občinskem območju
 • sprejem pisem v »mestni hiši«, vročenih s strani občinskih slov, sodnih izvršiteljev in izterjevalcev, za nadaljno dostavo strankam v postopku, ki pisma niso prejeli zaradi nedosegljivosti ali zavrnitve
 • zadrževanje aktov lastne uprave v skrbništvu ali drugih uprav, ki to zahtevajo, sočasno z objavo na oglasni deski, ki omogoča vpogled uporabnikom v skladu z zakonodajo
 • vodenje registra in sprejem odredb župana in s tem povezanimi nalogami
 • dvig, frankiranje in pošiljanje korespondence
 • upravljanje občinskih aktov in objavljanje na občinski oglasni deski s priloženim potrdilom
 • upravljanje telefonske centrale

Pristojni občinski odbornik

Župan Livio Vecchiet