Urad za stike z javnostjo

Vodja: Daniela Vittori

Tel. Št.: 0481477212

Faks: 0481477231

Osebje:

Raffaella Forcella -  tel.  0481 477257

Cecilia Juren        -  tel.  0481 477267

Faks: 0481 477231

E-pošta:sindaco@comuneronchi.it

E-pošta:segreteria@comuneronchi.it

Pristojnosti

  • Skrbi za promocijo Občinske uprave

Pristojni občinski odbornik

# Livio Vecchiet