Splošne zadeve

Vodja: Daniela Vittori

Telefon: 0481 477212 ali 0481 477257 ali 0481 477219

faks 0481 477231

E-pošta:  mailto:segreteria@comuneronchi.it

CEP:comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it