Lokalna policija

Enoto lokalne policije trenutno sestavlja glavni inšpektor, dva inšpektorja, dva višja policista asistenta, prometni redar in upravni svetovalec.
Enota deluje od 7. do 19. ure.

VODJA: Komisar Paola Trinco - Tel.: 0481 477193

NAMESTNIK POVELJNIK: Glavni inšpektor Alessandra Caiffa - Tel.: 0481 477190

OSEBJE:

Glavni inšpektor Mauro Moresan - Tel.: 0481 477190

Inšpektor Roberta Zanolla - Tel: 0481 477192

Inšpektor Susanna Pecenik - Tel.: 0481 477191

Višji policist asistent Diana Prodan - Tel: 0481 477192

Policist Agostina Redolfi De Zan - Tel: 0481 477192

Pomočnica Carmelina Princiotta - Tel.: 0481 477150

Upravna svetovalka Luigia Soppi - Tel.: 0481 477191

NASLOV: Ul. Roma, 79

Telefon:   0481 779387    3204690240

E-pošta:  polizia.municipale@comuneronchi.it

URADNE URE:

Ponedeljek, sreda in petek, od 9.30 do 10.30
Sreda tudi popoldne, od 16. do 17.30
Torek, četrtek in sobota: zaprto

 

Pristojnosti

 • Služba Prometne policije

  Nadzor na področju podjetniške dejavnosti, okolja, gradbene dejavnosti in skladnosti z zdravstveno zakonodajo;

  Nadzor skladnosti z zakoni, pravilniki in občinskimi odredbami;

  Tečaji prometne vzgoje v šolah;

  Storitve prometa, spremstva in zastopanja;

  Izvajanje video nadzora;

  Dejavnosti sodne policije;

  Obveščanje, ugotavljanje in preiskovanje občinskim uradom;

  Odpovedi prenosa stavb in  sporočanje gostoljubja ali zaposlovanja tujih državljanov;

  Upravni postopki na področju:

  - uporaba javne površine

  - izdaja dovoljenj za prehod za vozila in za oglasne izveske;

  - izdaja parkirnih dovolilnic osebam z zmanjšano zmožnostjo gibanja;

  - soglašanje na področju prometa/ izrednih vozil;

  - najdba izgubljenih predmetov.

Način plačila upravne kazni

Kršitev cestno-prometnega zakonika

- v gotovini pri občinskemu uradu za ekonomat (od ponedeljka do petka, od 9.30 do 11.30 in v sredo tudi od 16. do 17.30)

- po namenskemu poštnemu računu št. 1041467026 z navedbo: Občina Ronke - Lokalna policija - Urad za sankcije

Kršitev zakonov in občinskih pravilnikov

IBAN  IT 24 Z 03599 01800 000000145864 - CASSA CENTRALE BANCA – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Podružnica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO soc. coop.

Pristojni občinski odbornik

Roberto Fontanot