VOLILNI URAD

Urad skrbi za vzdrževanje in dopolnjevanje splošnih in posebnih volilnih imenikov, organizacijo volitev, register predsednikov volilnih enot, register skrutinatorjev in register sodnikov porotnikov. Za vpis v register predsednikov volilnih enot ali skrutinatorjev je potrebno podati prošnjo tekom meseca oktobra v prvem primeru, oziroma meseca novembra v drugem primeru.

Urad skrbi za zbiranje podpisov za zavrnitvene referendume in za predloge ljudskih iniciativ.

Volilni urad izdaja:

  • potrdila o uživanju političnih pravic
  • potrdila o vpisu v volilne imenike
  • volilne izkaznice

 

Prošnjo za vpis v register skrutinatorjev je treba vložiti na volilni urad do 30. novembra.

Prošnjo za vpis v register predsednikov volilnih enot je treba vložiti na volilni urad do 31. oktobra.

Prošnje za vpis v register ni treba predložiti letno.

POSODOBITEV REGISTRA SODNIKOV POROTNIKOV

Vsi občani, moški in ženske, s stalnim prebivališčem na območju občine, ki niso vpisani v register sodnikov porotnikov in izpolnjujejo zahteve iz 9. in 10. člena, zakona št. 287, z dne 10. aprila 1951, za opravljanje nalog sodnika v Porotnem sodišču in v Porotnem sodišču za pritožbe in ki ne izpolnjujejo pogojev iz 12. člena, vabimo, da se prijavijo na občini najpozneje do julija 2017.

Obvestilo in obrazec za vpis v register