Statistični urad

Urad se v imenu Državnega statističnega instituta (ISTAT) ukvarja s popisom industrijskih in trgovskih obratov, s popisom prebivalstva, z mesečnimi statistikami gibanja prebivalstva in drugih zbirk podatkov.

(Na primer: četrtletne ankete o delovni sili, ankete o potrošnji gospodinjstev, večnamenske ankete o družinah).

Stalni popis prebivalstva in gospodinjstev od 1. oktobra 2019

Občina Ronke obvešča, da bo od 1. oktobra 2019 začel drugi krog stalnega popisa prebivalstva in gospodinjstev.
Popis omogoča merjenje glavnih socialno-ekonomskih značilnosti rezidenčnega prebivalstva, ki ima običajno prebivališče v Italiji.
Novi popis prebivalstva zagotavlja reprezentativne informacije za celotno prebivalstvo, in sicer zaradi vključitve podatkov, zbranih v različnih vzorčnih anketah – glede na „območje“ in raziskave iz „seznama“ – s podatki iz administrativnih virov.  Od družin se lahko zahteva, da sodelujejo v eni od dveh vzorčnih anket ali da se ne vključi pri izdaji popisa.

Anketa je razdeljena na dva dela:
a. Območje: anketar, ki je zadolžen na območju občine, bo v poštni nabiralnik naslovov, ki mu jih je dodelil ISTAT, pustil kartico z imenom in telefonsko številko, da pokličete in se dogovorite za sestanek:
b. Seznam: ISTAT je izžrebal nekatere družine in jim neposredno poslal pismo s kodo za izpolnitev vprašalnika na spletu.

Če potrebujete pomoč v postopku, se obrnite na urad registra prebivalstva občine med uradnimi urami ali pokličite na telefonsko številko 0481/477230–223.

Vprašalnik zahteva informacije o prebivališču in informacije o načinu življenja vsakega družinskega člana.

Anketarji, opremljeni z identifikacijsko kartico, so neposredno usposobljeni od ISTATa in pomagajo pri izpolnitvi vprašalnika in ne smejo zahtevati druge dokumentacije.

Izpolnjevanje vprašalnika o popisu prebivalstva in gospodinjstev je zakonska obveznost, ki se v primeru zavrnitve sankcionira.

Vsem občanom se zahvaljujemo za sodelovanje pri izpolnitvi vprašalnikov.

Tukaj obvestilo

Povezava na spletno stran ISTAT - stalen popis

 

Statistični register ISTAT

Občina je z določitvijo n.1007 z dne 15. junija 2018 sprejela lestvico za vzpostavitev registra za popis prebivalstva in stanovanj ter za druga statistična raziskovanja, ki jih je  ISTAT izbral za obdobje 2018/2021.

 lestvica