PASJI REGISTER

Zakonodajni okvir 
1) Deželni zakon 20/2012
2) Sklep deželnega odbora št. 2029/2013:  Operativni priročnik za vodenje registra hišnih ljubljenčkov 
Na podlagi določb nove zakonodaje mora lastnik psa poskrbeti za identifikacijo in registracijo v Deželno podatkovno zbirko (Banca Dati Regionale BDR):
-lastnik samice v roku 60 dni po rojstvu živali

- v roku 10 dni od nakupa oziroma od vzetja psov, ki niso še registrirani ali prihajajo iz tujine. V vsakem primeru je obvezna registracija pred predajo.
Lastniki morajo v 10 dneh obvestiti o izgubi ali smrti psa in vse morebitne spremembe v zvezi s stalnim prebivališčem ali lastništvom psa.
Dodatna pojasnila in prenos obrazcev, ki jih zahteva nova zakonodaja, so na voljo na spletni strani:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA32/

 

Posvoji prijatelja

Pokrajina FJK sporoča, da je pripravljena aplikacija »Adotta un amico« (Posvoji prijatelja), po čl. 12, pokrajinskega zakona z dne 11.oktobra 2012, št. 20 »Predpisi za dobro počutje in zaščito živali«.
Dostopna na spletni strani: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salutesociale/igiene-urbana-veterinaria/  v zavihku »Adotta un amico« so na voljo fotografije psov iz zavetišč s koncesijo, preko možnosti naprednega iskanja lahko dobimo podatke o zapuščenih psih in o možnostih posvojitve.
Ob sprejemu živali v javno ali zasebno ustanovo je potrebno podatke o živali vključiti v aplikacijo "Adotta un amico" v skladu s postopki, opredeljenimi v operativnem priročniku iz drugega odstavka, čl. 25, 20/12.

Kot je predvideno v odstavku 9.2.2, "Spodbujanje posvajanja psov, ki jih hranijo v zavetiščih", Operativnega priročnika za vodenje registra domačih živali, odobrenega z odločbo št. 2029 z dne 8. novembra 2013, je upravljavec objekta odgovoren za registracijo psa v roku 30 dni od vpisa v pokrajinsko aplikacijo "Adotta un amico".

Vsaka nova informacija v zvezi s psom (npr. smrt psa, posvojitev itd.) mora biti zabeležena v treh dneh. Opozoriti je treba, da je predvidena kazen za vsako žival, ki ni registrirana v skladu s čl. 33 odstavka a) po zakonu 20/12, od 51,60 € do 77,50 € za kršitev določb tretjega odstavka čl. 12, kot je opredeljeno v priročniku o sankcijah, ki je ponovno priložen. Prihodki upravnih sankcij, kot je predvideno v čl. 34 po zakonu 20/12, v celoti pripadajo občinam.