VODJA: Tiziana Laurenti

 

VODILNI SVETOVALEC: Corrado Basso

TELEFON 0481 477238

TELEFON URADA ZA REGISTER PREBIVALSTVA:  0481 477230 - 477223
TELEFON MATIČNEGA URADA: 0481 477238

FAKS: 0481 477224
E-POŠTA: anagrafe@comuneronchi.it

CEP: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

OSEBJE:

Monica Moimas              0481 477230

Libera Maria Cannata     0481 477223

Monica Zanolla              0481 477223

Maria Samele                0481 477230

Rosa Davide                  0481 477230

Uradne ure

OBVESTILO OBČANOM

Po začetku veljavnosti Zakona o stabilnosti (Z 183/2011) je javnim uradom prepovedano izdajanje potrdil, ki so namenjena drugim upravam (40. člen UPR 445/2000).
Matični urad in urad za register prebivalstva lahko izdata samo potrdila za zasebno rabo. Opozarjamo, da občani lahko, poleg uradom javne uprave, izdajo samoizjavo tudi »zasebnim ustanovam«, ki temu privolijo: banke, zavarovalnice, poslovne agencije, italijanske pošte, notarji (2. člen, U.P.R. 445/2000).
Samoizjava imajo enako veljavnost kot uradna potrdila (46. člen U.P.R 445/2000), so brezplačna (ni plačila kolkov ali upravne pristojbine) in ni potrebno overjanje podpisa.

Pristojni občinski odbornik

Župan, v vlogi vladnega predstavnika, vodi demografsko službo, ki opravlja naloge državne pristojnosti.

Livio Vecchiet