Služba za ekonomat, nadzorništvo in zavarovanje

Vodja: Franca Manià - telefon 0481  477261

Osebje:

Manuela Pecorari   - telefon: 0481 477228

Maria Luisa Sgubin - telefon: 0481 477229

E-POŠTA:   patrimonio@comuneronchi.it

Uradne ure

Pristojnosti

Služba oskrbuje občinske urade z opremo in pisarniškim materialom, ki je potreben za redno delovanje. Za manjše izdatke lahko izvede plačila pri blagajni ekonomata, in sicer za:

  • tajniške pristojbine
  • fotokopiranje
  • povračilo stroškov za šolske avtobuse za šolske izlete
  • uporabo občinskih dvoran
  • pristojbino za uporabo javne površine
  • kazni zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov.

Plačila se lahko izvedejo samo v gotovini.

Služba poleg tega upravlja občinsko premično premoženje, skrbi za vzdrževanje skladišča in inventarja.

Zavarovanja:

Služba je pristojna za vse zavarovalne police uprave. Obravnava pritožbe/odškodninske zahtevke, ki jih povzroči občinska uprava, v kateri je mogoče ugotoviti neposredno odgovornost.

Obrazec za zahtevek odškodnine (v italijanskem jeziku)

-------------------------------------

Telefon 0481-477229

--------------------------------------

Telefon 0481 477228

Pristojni občinski odbornik

Paola Conte