Služba za ekonomat, nadzor in zavarovanja

ODGOVORNA OSEBA: Franca Manià - 0481 - 477261

Uslužbenke:

Pecorari Manuela - 0481/477228

Sgubin Maria Luisa - 0481477229

ELEKTRONSKA POŠTA: patrimonio@comuneronchi.it

Uradne ure

Pristojnosti

Služba je pristojna za oskrbo občinskih uradov in dobavo materiala, ki je potreben za njihovo redno delovanje. Blagajna ekonomata je pristojna za vplačila oziroma izplačila manjših zneskov, kot so:

  • tajniške pristojbine
  • plačilo izdelave fotokopij
  • povrnitev stroškov za uporabo šolskega avtobusa
  • plačilo uporabe občinskih prostorov
  • strošek odvoza kosovnih odpadkov
  • taksa za uporabo javne površine
  • plačilo kazni za kršitev Cestnoprometnega zakonika

Plačila je mogoče opraviti izključno v gotovoni.

Služba poleg tega skrbi za upravljanje s premičnim občinskim premoženjem, za vzdrževanje skladišča in inventarja.

 

-------------------------------------

 

telefono 0481-477229

--------------------------------------

 

telefono 0481-477228

Pooblaščeni odbornik

Paola Conte