Služba za ekonomat, nadzorništvo in zavarovanje

Vodja: Franca Manià - telefon 0481  477261

Osebje:

Manuela Pecorari   - telefon: 0481 477228

Maria Luisa Sgubin - telefon: 0481 477229

E-POŠTA:   patrimonio@comuneronchi.it

Uradne ure

Chiusura temporanea

L’Ufficio Economato rimarrà chiuso al pubblico, per i pagamenti dal 26 fino al 28 febbraio 2020 compreso.

L’utenza può rivolgersi alla Tesoreria Comunale presso la banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. di via Androna Palmada 22 oppure tramite conto corrente postale dedicato secondo le istruzioni pubblicate sul sito.

Pristojnosti

Služba oskrbuje občinske urade z opremo in pisarniškim materialom, ki je potreben za redno delovanje. Za manjše izdatke lahko izvede plačila pri blagajni ekonomata, in sicer za:

  • tajniške pristojbine
  • fotokopiranje
  • povračilo stroškov za šolske avtobuse za šolske izlete
  • uporabo občinskih dvoran
  • pristojbino za uporabo javne površine
  • kazni zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov.

Plačila se lahko izvedejo samo v gotovini.

Služba poleg tega upravlja občinsko premično premoženje, skrbi za vzdrževanje skladišča in inventarja.

Zavarovanja:

Služba je pristojna za vse zavarovalne police uprave. Obravnava pritožbe/odškodninske zahtevke, ki jih povzroči občinska uprava, v kateri je mogoče ugotoviti neposredno odgovornost.

Obrazec za zahtevek odškodnine (v italijanskem jeziku)

-------------------------------------

Telefon 0481-477229

--------------------------------------

Telefon 0481 477228

Pristojni občinski odbornik

Paola Conte