Služba za premoženje

Vodja: Franca Manià

Telefon: 0481/477261;

E-pošta: patrimonio@comuneronchi.it

Osebje:

geom. Antonella Bartoli - telefon: 0481/477248

geom. Giovanni Donnini - telefon: 0481/477262

 

Uradne ure

Pristojnosti

Služba upravlja nepremičninsko premoženje občine in skrbi za tehnično-ekonomski inventar. Dodeljuje občinska sredstva združenjem in/ ali posameznikom za različne namene in v skladu z zadevnimi pravilniki. Skrbi za postopke nakupa in prodaje ter za posodobitve sprememb premoženjskih lastninskih pravic.

 

 

 

Telefon 0481 477261

 

 

 

Telefon 0481 477248

Pristojni občinski odbornik

Paola Conte