SLUŽBA ZA PREMOŽENJE

ODGOVORNA OSEBA: Franca Manià 

TELEFON: 0481/477261

Uslužbenke:

Bartoli Antonella  tel. 0481-477248

Donnini Giovanni tel: 0481-477262

FAKS: 0481/477259
ELEKTRONSKA POŠTA: patrimonio@comuneronchi.it

Uradne ure

Pristojnosti

Premoženje:

Služba upravlja z nepremičninskim premoženjem občine. Skrbi za tehnično-ekonomsko vzdrževanje inventarja. Odgovorna je za dodelitev dobrin v občinski lasti v uporabo društvom in/ali zasebnikom, in sicer za namene, določene s pravilniki, ki urejajo omenjeno področje. Vodi postopke nakupov in prodaj ter postopke ažuriranja sprememb premoženjskih lastninskih pravic.

Zavarovanja:

Služba je zadolžena za vodenje vseh zavarovalnih polic, v katerih je udeležana ustanova. Vodi postopke povezane s prijavami in odškodninskimi zahtevki za škodo, povzročeno po krivdi občine, v primerih, ko je občina neposredno odgovorna za pripetljaj.

 

 

telefono 0481 477261

 

telefono 0481 477248

Pooblaščeni odbornik

Paola Conte