Davčna politika

ODGOVORNA OSEBA: Paola Stafutti

Tel. št. 0481 477233 ali 0481 477234

Faks št. 0481 779200

Elektronska pošta:  tributi@comuneronchi.it

Osebje:

Govetto Samantha  Tel. št. 0481/477233; Elektronska pošta: samantha.govetto.@comuneronchi.it


Devetta Anna  Tel. št. 0481/477234; Elektronska pošta: anna.devetta@comuneronchi.it

 

 Uradne ure


Pristojnosti

Urad skrbi za celovito upravljanje z občinskimi davki, od rednega postopka zaračunavanja davkov, prek nadzora plačil in morebitnih nadaljnjih ukrepov za izterjavo utajenih davkov, pa do vsakodnevnega dela z davkoplačevalci prek informativnega okenca.

Priporočamo vpogled v članek o občini Ronke v pregledu tiska ANUTEL.

Občinski davki so:

Z davkom na oglaševanje se ukvarja Maggioli Tributi Spa preko prodajalne časopisov Rivendita Giornali Di Prando Elena, ki se nahaja na ulici Redipuglia 12 v Ronkah (tel. 0481-776571) in je odprto po naslednjem urniku: od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 in od 15.30 do 17.30 (za ožigosanje in dostavo plakatov).
Pristojbina za čisto okolje (TIA) je v pristojnosti zunanje ustanove IRIS

Pooblaščeni odbornik

Paola Conte