Davčne zadeve

Vodja: Rita Candotto

Telefon 0481 477201 (v ponedeljek, sredo in petek)

 

Vodilni svetovalec: Občinski davčni uslužbenec (imenovanje s sklepom št. 14 z dne 27.1.2021) Paola Stafutti

Telefon 0481 477235

Faks 0481 779200

E-pošta:  tributi@comuneronchi.it

Osebje:
Samantha Govetto    Telefon 0481 477233      E-pošta: samantha.govetto@comuneronchi.it
Anna Devetta            Telefon 0481 477234      E-pošta: anna.devetta@comuneronchi.it

 

 Uradne ure


 •  

   Pristojnosti

   Urad zagotavlja upravljanje celotnih občinskih davkov, od rednega obračunavanja davkov, nadzora nad plačili in morebitnih nadaljnjih ukrepov za izterjavo utaje, do vsakodnevnega upravljanja informativnega okenca z davkoplačevalci.

   Priporočamo vpogled v članek o občini Ronke v pregledu tiska ANUTEL.

   Davčni urad naznanja o davku na kuponu - poveza na spletno stran Agencije za javne prihodke

   Občinske dajatve so:

   Za davek za oglaševanje je pristojen zunanji upravljavec Reservice S.r.l., prek prodajalne časopisov Elene Prando, ki se nahaja na ulici Redipuglia 12 v Ronkah (tel. 0481 776571) in je odprto po naslednjem urniku (za žigosanje in dostavo plakatov):

   od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 in od 15.30 do 17.30.

   Pristojni občinski odbornik

   Paola Conte