SLUŽBA ZA MLADINSKO POLITIKO, ENAKE MOŽNOSTI IN JEZIKOVNE SKUPNOSTI

ODGOVORNA OSEBA: Vittori Daniela

Telefon: 0481 477205

Faks: 0481 474406

Elektronska pošta: biblioteca@comuneronchi.it

 

Pooblaščeni odbornik

 Elena Cettul