Služba za mladinsko politiko in enake možnosti

Vodja: Daniela Vittori

Telefon: 0481– 477205

Faks: 0481– 474406

E-pošta:biblioteca@comuneronchi.it

Pristojni občinski odbornik

 Elena Cettul