Šolska prehrana

Storitev šolske prehrane je namenjena vsem otrokom, ki obiskujejo celodnevne vrtce in osnovne šole na območju občine.

Storitev obsega pripravo in preskrbo obrokov otrokom, ki so prisotni ob jutranjih in popoldanskih šolskih dejavnostih.

Gostinsko storitev trenutno upravlja podjetje KCS Caregiver iz Bergama; obroke za otroke pripravijo v kuhinji, ki se nahaja v šolskem poslopju, v ulici Capitello, kjer se nahaja vrtec.

Za pripravo obrokov se poleg ZOP izdelkov uporabljajo ekološka živila v količini, ki presega 60% celotne količine.

Jedilnike odobrava Operativna enota za higieno živil in prehrano Javnega podjetja za zdravstvene storitve št. 2 za Posoško. Zagotovljeni so posebni prehranski režimi v primeru patologij, ki so potrjeni z zdravstvenim spričevalom ali zaradi verskih razlogov.

Jedilnik je sestavljen tako, da otrokom zagotavlja uravnoteženo in popolno prehrano v skladu s prehranskim profilom in se razlikuje glede na okus z upoštevanjem sezonskih izdelkov.

Storitev stalno nadzora osebje Urada za šolsko in predšolsko izobraževanje, ki redno obiskujejo mesta priprave in preskrbo obrokov, ohranja stike s šolskim osebjem in uporabniki, prek predstavnikov staršev in Odborom menze.

Predvideno je delovanje Odbora za šolsko menzo (politični in tehnični predstavniki Uprave, predstavniki učiteljev in staršev), partecipativnega organizma, ki občasno spremlja oceno kakovosti, ki jo zaznavajo uporabniki in izvajalci storitve; odbor povezuje uporabnike in Upravo, ki se na tem mestu soočajo z različnimi vprašanji, v zvezi z izvajanjem storitve ali  z oblikovanjem jedilnika.

Delovanje storitve šolske prehrane je zagotovljeno od začetka šolskega leta v skladu z urniki, ki jih ravnatelji šol sporočijo, in traja do konca šolskega leta.

Kdo se lahko poslužuje storitve?
Storitve se lahko poslužujejo starši otrok, ki so vpisani in sprejeti v vrtce in osnovne šole na občinskem ozemlju, ki so poravnali vsa plačila šolske prehrane v prejšnjih šolskih letih. 

Kdaj in kam predložiti vlogo?
Zahtevka ni treba posebej predložiti, kajti storitev je samoumevna že samo z vpisom otroka v šolo s celodnevnim poukom. Z vpisom se starši obvežejo plačila storitve.

Posebna prehrana
Starši otrok, ki zaradi zdravstvenih težav ali veroizpovedi potrebujejo posebno dieto, lahko za to zaprosijo prek izpolnitve posebnega obrazca, h kateremu je potrebno v primeru zdravstvenih težav priložiti zdravniško potrdilo podjetju, ki upravlja storitev, Centro di Cottura Ul. Capitello 6 (Osnovna šola L. Šorli) - referenčna oseba ga. Afra del Fabbro na telefonski številki 333.3252342 ali 0481.775944

Recepti, kij jih imajo otroci radi
Zamisli in predlogi za vrtce in šole z menzami, pod okriljem Nacionalne zdravstvene službe Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, Javno podjetje za zdravstvene storitve št. 2 Dokument

Restituzione importi residui "borsellino elettronico" anno scolastico 2019-2020

Si informano le famiglie degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a tempo potenziato che per la restituzione degli importi versati e non utilizzati del "borsellino elettronico" dovrà essere inoltrata domanda via mail all'indirizzo di posta elettronica 2n35@kcscaregiver.it  specificando nome dell'alunno, scuola e classe frequentante e codice IBAN per il relativo accredito.

Izjava o upravljanju z osebnimi podatki uporabnikov storitve šolske prehrane

Informacije v skladu z Uredbo 679/2016 o varstvu osebnih podatkov
 V skladu s 13. členom Uredbe 679/2016 glede varstva osebnih podatkov obveščamo družine učencev, kjer šola vključuje storitev šolske prehrane, da so osebni podatki, pridobljeni v skladu s 6. členom Uredbe 679/2016 o varstvu osebnih podatkov, za pravne in institucionalne namene, šolski seznami obdelujejo v skladu z metodami in v skladu z mejami, ki jih določa Uredba o varstvu osebnih podatkov Občine Ronke in podjetja KCS Caregiver (zaradi začasne združitve podjetja kot prejemnik pogodbe za šolsko prehrano za obdobje 01.09.2019-31.08.2022) kot je potrebno za zagotovitev različnih vidikov storitve.
 Osebni podatki, povezani s šolo / razredom / oddelkom, ki jih obiskuje učenec, se uporabljajo za:
 - identifikacije učenca, dobavo obroka, preverjanje ISEE za znižane tarife, namenjene mladoletnikom, za določitev pravilne pristojbine, vključitev v program IT za upravljanje elektronske denarnice;

Uporabljajo se osebni podatki, povezani z starši (-i) učenca zaradi:

- identifikacije dolžnika storitev;

- pošiljanja informacij o storitvi šolske prehrane;

- pošiljanja podatkov o preostalem kreditu elektronske denarnice.
 Stranka uživa pravice iz 13., 15., 16., 17. in 18. člena Uredbe 679/2016 o varstvu osebnih podatkov Upravljavec podatkov Občine Ronke je Župan, Obdelovalec osebnih podatkov je Barbara Zanon, vodja Urada za šolsko in predšolsko vzgojo občineRonke, Trg Unità 1.
Dokument

 

Jedilnik za šolsko leto 2019/2020

Zimski jedilnik šolske menze, veljaven od 4. novembra 2019.

Poletni jedilnik šolske menze, veljaven od 29. aprila 2019 do 31. oktobra 2019.

Za osnovno šolo je jedilnik enak kot za vrtec, razen malice, ki je ni in razlika porcije (večja za osnovno šolo).