Poletni centri

Občina Ronke že več kot desetletje organizira poletne centre, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom, ki žive na območju občine in izven nje.

Kdaj?

Poletne dejavnosti se praviloma odvijajo meseca julija, vendar se lahko ponudba podaljša tudi na mesec avgust, vkolikor je za to dovolj povpraševanja.

Kaj se tam počne?

Poleg igralnih dejavnosti so predvideni tudi izleti izven območja občine. Ponujena je tudi možnost skupnega zaužitja malice ali popolnega obroka.

Običajen čas delovanja poletnega centra je med  7.45 in 15.00 uro. Dejavnosti se ponavadi odvijajo vprostorih otroškega vrtca v ulici Capitello.

Kako se prijavim v poletni center?

Prošnje za vpis je potrebno oddati v Uradu za izobraževanje od meseca maja dalje.

Dodovljenje za odprtje in začasno delovanje počitniških centrov za mladoletnike na območju Ronk

Občinska uprava podarja, da morajo subjekti, ki vodijo počitniške centre oziroma poletne centre za mladoletnike, občini za njihovo odprtje predočiti izjavo o začetku dejavnosti, v skladu z dežel. zakonom  13 z dne 3.7.2000 ter nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, in v skladu z Deželnim pravilnikom, odobrenim z odlokom predsednika dežele št. 190 z dne 22.5.2001.

Izjava (priložen model izjave) mora biti predložena pred začetkom delovanja.

Ni potrebno oddajati omenjene izjave za rekreativne dejavnosti, ki potekajo manj kot 3 ure dnevno oziroma za dejavnosti namenjene izključno članom, ki so tekom zimske sezone prisostvovali pri izvajanju dejavnosti (na primer: poletne športne delavnice za člane klubov, ki tekom leta redno prisostvujejo športnim dejavnostim).