Prispevki

Na podlagi določil dežel. zakona 10/88, z namenom izboljšave pogojev, ki zagotavljajo pravico do šolanja, tako v okviru osnovnega šolstva, kot v okviru najširše perspektive promoviranja in zagotavljanja trajnega dostopa do kulture, deželna uprava prek ustanovitve posebnega sklada pooblašča občine za izvajanje pomoči pri šolanju in pri zagotavljanju pravice do študija.

Omenjena pomoč se udejanja prek naslednjih posegov:

-  Osnovna šola

nakup učbenikov za učence vseh vrst in stopenj osnovnih šol prek dodelitve knjigarniških  kuponov vsakemu posameznemu učencu, s katerimi je mogoče brezplačno dvigniti šolske knjige v knjigarnah, v katerih so družine knjige naročile;

-  Nižja srednja šola in prvo dvoletje višje srednje šole (obezno šolanje):

izplačilo denarnih nadomestil na podlagi razpisa, ki praviloma izide meseca oktobra in ki je namenjen učencem obveznih šol, ki obiskujejo nižje srednje šole in prvi dve leti višjih srednjih šol  ali poskusne izobraževalne programe oziroma programe za strokovno izobraževanje:

 • imeti stalno bivališče v občini Ronke;

   

 • enakovreden ekonomski položaj  (glej potrdilo ISEE) ne sme presegati dohodkovne meje, ki jo vsakokarat znova določi občinska uprava;

   

 • prošnjo je potrebno oddati v tajništvu šole, ki jo scene obiskuje v roku, ki ga doloža razpis za podelitev prispevkov;

   

 • v nobenem primeru ne bodo sprejete prošnje, oddane z zamudo;

   

  • prispevek o katerem je govora predvideva popolno ali delno povrnitev stroškov, ki jih ima družina z nakupom šolskih knjig. Šolske ustanove potrdijo upravičenost nakupa.

-   Višja srednja šola (tretje, četrto, peto leto)

 •  Možno izplačilo štipendij, ki so namenjene učencem, ki jim niso bili dodeljeni poprej opisani prispevki; razpis običajno izide meseca februarja za tekoče šolsko leto. Seznam pogojev za dodelitev štipendij je naveden v razpisu, ki je ob izidu objavljen na tej spletni strani.

 

PRISPEVKI  REGIONE FVG

 

"Dote scuola” a favore degli studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado

Con riferimento all’ articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 e s.m.i. (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) si rende noto che dal 22 marzo al 16 maggio 2022 le famiglie con studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie possono presentare la domanda per l’ottenimento dei contributi  regionali  denominati “Dotscuola”, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 33.000,00 euro.

Si informa inoltre che il Ministero dell’Istruzione ha previsto l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 10.000,00 euro.

La domanda di Dote scuole deve essere presentata esclusivamentonline  e, qualora ne ricorrano i requisiti ISEE, la medesima domanda vale anche come presentazione della domanda per l’ottenimento delle Borse di studio statali.

Tutte le informazioni utili e i recapiti telefonici sono reperibili collegandosi al sito www.ardis.fvg.it o ai link di seguito riportati: