Civilna zaščita

OBČINSKA KONTAKTNA OSEBA: Carinato Andrea 

TELEFON:  0481-477254

MOBILNI TELEFON: 328-3508929

E-POŠTA: manutenzioni@comuneronchi.it

Pristojni občinski odbornik

 Roberto Fontanot

Civilna zaščita Ronk

Spletna stran