Zasebna gradnja

VODJA: geom. Claudia Altran

TELEFON: 0481 477216

E-POŠTA: edilizia.privata@comuneronchi.it

SPREJEM PO PREDHODNEM DOGOVORU na številki 0481-477245 -216 

OSEBJE:

  • Strokovno-tehnični svetovalec geom. Gianluca Betelle (Ronke zahod, Soleščan,  Industrijska cona)

          Telefon: 0481– 477217

          E-POŠTA:  gianluca.bettelle@comuneronchi.it  

 

  • Strokovno-tehnični svetovalec geom. Caterina Storni (Ronke vzhod, Romjan, Selce)

         TELEFONO: 0481– 477246

          E-POŠTA: caterina.storni@comuneronchi.it

 

  • Upravni svetovalna Gospa Paola Sgubin

          Telefon: 0481 477245

          E-POŠTA: edilizia.privata@comuneronchi.it

La richiesta di accesso atti deve essere inviata sulla PEC (Posta Elettronica Certificata) del Comune di Ronchi dei Legionari: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Chi non possiede la PEC può inviare la documentazione con mail in formato .pdf  sempre sulla PEC del Comune allegando copia del documento di identità.

In alternativa la documentazione potrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico (0481-477207 o 477206).

 

Uradne ure

Glej tukaj

Tajniške pristojbine za gradbeno dokumentacijo

Sklep Občinskega odbora št. 276, z dne 20. 12. 2019 določa znesek in način plačila tajniške pristojbine za gradbeno dokumentacijo.

Tukaj Gradivo

 

Celovita ureditev na področju varovanja tal in uporabe vodnega okolja

Nove določbe za uporabo načela vodne invariance iz črke k) prvega odstavka 14. člena deželnega zakona št. 11 z dne 29. Aprila 2015 (Celovita ureditev na področju varovanja tal in uporabe vodnega okolja).

Ob upoštevanju uveljavitve zgoraj omenjene Uredbe, je na voljo vzorec izjave, ki ga priložite gradbenemu načrtu, za prejem potrdila in morebitnega pooblastila.

Pooblaščeni odbornik

Roberto Fontanot

Sprejema v sredo po predhodnem telefonskem dogovoru na:  0481 477245