Služba za javne investicije in za upravljanje prostora

VODJAGiovanni Rodà

Elektronska pošta: giovanni.roda@comuneronchi.it

Elektronska pošta: tecnico@comuneronchi.it

Telefon: 0481-477253

 

Vodilni svetovalec: arch. Tatiana Cosolo
e-pošta: tatiana.cosolo@comuneronchi.it
Tel. št.:  0481/477264

Strokovno-tehnični svetovalec: geom. Daniele Simsig
e-pošta: daniele.simsig@comuneronchi.it
Tel. št.:  0481 477252

Strokovno-tehnični svetovalec: geom. Massimo Baradel
e-pošta: massimo.baradel@comuneronchi.it
Tel. št.: 0481 477180 

Vodilni svetovalec: arch. Linda Gaia Roncaglia
le-pošta: linda.roncaglia@comuneronchi.it
Tel. št.:  0481 477258

Strokovno-tehnični svetovalec: Serena Tramontin
e-pošta: serena.tramontin@comuneronchi.it
Tel. št.: 0481 477263

Uradne ure za stranke:
Podjetja in strokovnjaki se lahko za pogovor na Uradu za javna dela najavijo prek telefonskih št.:  0481/477252

Uradne ure

Urnik uradnih ur

Pristojnosti:

URAD ZA JAVNA DELA

Zadolžen je za vse faze postopkov, vezanih na nova javna dela, izredna vzdrževalna dela, prenove, restavriranje:

- iskanje financiranj in upravljanje z dodeljenimi prispevki; 
- sestava in izvedba Triletnega programa javnih del in njegovo vsakoletno dopolnjevanje;

- načrtovanje del;
- vodenje in izvajanje pogodb;
- preliminarna preverjanja in izplačila podjetij;
- izredna in nujna vzdrževalna dela;
- potrditve strokovnih funkcij; 
- zbiranje podatkov, njihovo preverjanje in predaja oblasti.

Med postopki projektiranja:
• prevzame nase tehnično strokovne naloge (meritve, preliminarna preverjanja, priprava projektov), vezanih na javna dela, ki jih predvideva program, in ki niso poverjena zunanjim strokovnjakom  (INTERNO PROGRAMIRANJE)

•v sodelovanju z Uradom za javne razpise in pogodbe zaupa zunanjim strokovnjakom tehnična naročila, vezana na javna dela, ki jih predvideva progam, ter skrbi za upravljanje z dodeljenimi naročili vse do zaključka projektne faze (ZUNANJE PROGRAMIRANJE).

Po zaključku projektne faze in odobritvi projekta, skrbi za izvrševanje izvedbene faze, vse do zaključka del (arhiviranje zadeve), še posebej:

• v fazah javnega razpisa, izvedbe in preverjanja kakovosti del, prevzame nase tehnično strokovne naloge (meritve, preverbe, vodenje del, tehnična asistenca), ki niso poverjene zunanjim strokovnjakom (INTERNO VODENJE DEL IN ASISTENCA)
• v fazah javnega razpisa, izvedbe in preverjanja kakovosti del, se ukvarja z upravljanjem tehničnih pogodb za dodelitev strokovnih naročil;

• dodeljuje zunanjim strokovnjakom tehnična naročila, po katerih se pokaže potreba tekom faz javnega razpisa, izvedbe in preverjanja kakovosti dal, in ki jih ni mogoče pokriti z notranjim osebjem (ZUNANJE VODENJE DEL IN ASISTENCA)

• vodi postopke zbiranja, preverjanja in obveščanja oblasti o podatkih, vezanih na posege, kot predvideva deželni informativni sistem o zakupih javnih del.

 
 

URAD ZA RAZLASTITVE
Vodi postopke razlastitev, vezanih na izvajanje javnih del, skozi vse faze.

Pooblaščeni odbornik

Livio VECCHIET