Služba za javne investicije in za upravljanje prostora

Vodja: inž. Marco Portelli
E-pošta: marco.portelli@comuneronchi.it
E-pošta: tecnico@comuneronchi.it
Telefon: 0481/477253

Osebje:

Strokovno-tehnični svetovalec: geodet Daniele Simsig
e-pošta: daniele.simsig@comuneronchi.it
Tel. št.:  0481 477252

Strokovno-tehnični svetovalec: geodet Massimo Baradel
e-pošta: massimo.baradel@comuneronchi.it
Tel. št.: 0481 477180 

Strokovno-tehnični svetovalec: geodet Serena Tramontin
e-pošta: serena.tramontin@comuneronchi.it
Tel. št.: 0481 477263

Strokovno-tehnični svetovalec: arh. Claudia Vasta
claudia.vasta@comuneronchi.it
Tel. št.: 0481 477222

Uradne ure

Urnik uradnih ur

Pristojnosti:

URAD ZA JAVNE INVESTICIJE

Upravlja praske povezane z javnimi objekti, izrednimi vzdrževalnimi deli, prenovami in obnovami v vseh fazah:

- iskanje finančne podpore in upravljanje dodeljenih sredstev; 
- izdelava in izvajanje Triletnega načrta infrastrukturnih del in njegove letne posodobitve;
- načrtovanje gradenj;
- upravljanje in izvajanje pogodb;
- predhodna preverjanja in izplačila podjetjem;
- izredna in nujna vzdrževanja;
- podeljevanje poklicnih nalog; 
- zbiranje podatkov, njihovo preverjanje in poročanje Organom.

 

V fazah načrtovanja zlasti:
- opravlja tehnične naloge (meritve, predhodno preverjanje, priprava projektov) v zvezi z javnimi objekti in/ ali infrastrukturnimi deli zajeti v načrtovanju programov, in ki niso podeljene zunanjim strokovnjakom (INTERNO PROJEKTIRANJE)
- v sodelovanju z Uradom za razpise in pogodbe podeljuje zunanjim izvajalcem tehnične naloge v zvezi z javnimi objekti in/ ali infrastrukturnimi deli zajeti v načrtovanje programov in upravljanje z nalogami do konca faze zasnove (ZUNANJU PROJEKT).

 

Ob zaključku načrtovalne faze z odobritvijo načrta projekta do zaključka dela, (vložitev spisa) skrbi za izvrševanje izvedbene faze, zlasti:
- prevzema profesionalno tehnične položaje med postopkom javnega razpisa, med njegovim izvajanjem in testiranjem (meritve, preverjanja, vodenje gradbenih del, tehnična pomoč), ki niso dodeljene zunanjim sodelavcem (VODENJE IN PODPORA INTERNEGA DELA)
- med postopkom javnega razpisa, med njegovim izvajanjem in testiranjem, nadaljuje z upravljanjem tehničnih pogodb za strokovne naloge;
- podeljuje tehnične naloge, ki so potrebne med postopkom javnega razpisa, med njegovim izvajanjem in testiranjem, in ki jih ne morejo izvajati interni zaposleni, zunanjim izvajalcem (VODENJE IN PODPORA ZUNANJEGA DELA)
- upravlja postopke zbiranja, preverjana in poročanja Organom podatke o opravljenem delu, kot predvideva deželni informativni sistem za javna naročanja in javne investicije.

 

URAD ZA RAZLASTITVE
Upravlja procese razlastitve za izvedbo javnih zgradb v vseh fazah postopka.

Pristojni občinski odbornik

Livio Vecchiet